svenska-moten-rund

Detta sigill finns bara på anläggningar utvalda av Svenska Möten. Hotell Villa Maritime är medlem i Svenska Möten. Det betyder att vi är utvald och noga klassificerade enligt Svenska Mötens unika klassificeringssystem och Svanenmärkta. Dessa utvalda anläggningar erbjuder de bästa förutsättningarna för möten och konferens runt om i Sverige.

https://www.svenskamoten.se

svanen-logga

Innan en produkt blir Svanenmärkt kontrollerar vi att produkten uppfyller våra krav. Vi begär intyg och dokumentation samt omfattande tester. Därefter gör vi ett kontrollbesök i produktionen eller på anläggningen som ska Svanenmärkas. Efter godkända kontroller får företaget en licens som ger dem rätt att använda Svanenloggan på sin produkt.

http://www.svanen.se